Biobank Sverige ITs publika wiki

 

Välkommen till Biobank Sverige ITs publika wiki!

Här hittar du information om Biobank Sverige IT (BISIT) samt tekniskt material och dokumentation gällande systemen SBR och BISKIT.


Förvaltning och support

Biobank Sverige IT ansvarar för förvaltningen av systemet, se kontaktuppgifter i tabellen.

RBC-SVIT ansvarar för användarsupport och verksamhetsstöd kopplat till SBR, se kontaktuppgifter i tabellen.

Biobankssamordnaren är regionens samordnande kontaktperson vid införande av Svenska biobanksregistret (SBR). Dit lokala frågor om SBR hänvisas i första hand.

Kontakt

Besvaras av

Till denna adress skickas

sbr@biobanksverige.se

RBC-SVIT

Frågor från verksamheten rörande SBR

support@biobanksverige.se

RBC-SVIT

Frågor från medborgare rörande samtyckesapplikationen “Hantera samtycke för prov som sparas i biobank”

desomjobbarmeddata@biobanksverige.se

Biobank Sverige IT

Frågor kring teknik och teknisk förvaltning av SBR och BISKIT

Juridik och säkerhet

För dokumentation gällande klassning se (bl.a):

https://biobanksverige.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLICWIKI/pages/476217347

och

https://biobanksverige.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLICWIKI/pages/413368338

Integrationer LIS (och LIMS)

För dokumentation kring LIS-integration, se:

https://biobanksverige.atlassian.net/wiki/spaces/PUBLICWIKI/pages/291667969

Projektstatus finns på

Drift-status

Drift-status BISITs applikationer